Centrum, Markt

Oopening markt in 1983. Worden deze tegels in 2016 herplaatst?

vd Kevie locatie. Afgebroken en tijdelijk ingericht als kinder kunstpark en fietsenstalling

febr. 2013 vd Kevie complex onder de slopershamer

open plek later ingevuld als kunsttuin (tot eind 2015)

kinderkunst op de Markt Na een storm door ijverige ambtenaren verwijderd.. verdwenen kunst

na de kinderkunst kwam senior Teeuwen. zie KCK

De Golf en de staanders. De slopershamer maakte een eind aan de golf.

Tijdelijk onderkomen gemeente medio 2016

markt vanaf de loopbrug de Meent Passage

Markt op de schop.

        

  

2016 Markt op de schop


Een lang gekoesterde wens van de in 2016 afscheid nemende burgemeester de Bruin gaat in vervulling. De markt ging volledig op zijn kop. Het moet een nieuwe centrale rol gaan spelen als spil en hart van  Papendrecht. Het eerste grote evenement was het “Festival de Markt op” september 2016. Als in het najaar de beplanting is geplaatst is de Matkt af. Ook al had dit negatieve aspecten: Kunstwerken verdwenen, zoals de Golf, de Kunsttuin of al dan niet elders herplaatst (tegels opening markt en de "dijkdoorbraak" ).


Vrijwel tegelijk vond de noodzakelijke renovatie van het gemeente huis plaats.De ambtenaren vinden tijdelijk onderdak aan de Ketelweg.


Deze serie werd tot eind 2016 regelmatig aangevuld