De Golf en de staanders.
De slopershamer maakte een eind aan de golf.