Centrum, De Meent e.o.

Deze serie gemaakt in het centrum geeft een beeld van de opeenvolgende wijzigingen in en rond de Meent.
De herbestrating in het centrum, verbouwing Amro bankkantoor naar een hyper moderne oogkliniek (OLCD). De sloop van het v.d.Kevie complex en de inrichting van de kunsttuin. De verplaatste fietsenstalling en de wisseling van diverse winkels in het centrum.
En dat alles in een relatief kort tijdsbestek.

Een vervolg hierop vindt u bij de serie " Papendrecht op de  schop " Centrum

December 2015: foto's toegevoegd