Middenpolder incl. Zeeheldenbuurt

vanaf de dijk (Visschersbuurt) gezien

W.Dreeslaan onder aan de brug

Rioolzuivering

talud N3 zijde Middenpolder

Adm. de Ruyterweg

Rotonde Kennedylaan / Willem Dreeslaan

Residence Gerbrandy

Willem Dreeslaan

In de serie wijken en dijken (ontstaan door herindeling van oude series) wordt duidelijk dat de actualiteit snel verouderd. Sommige plaatjes geven - in nauwelijks 2 jaar - vandaag de dag al een heel ander beeld. De Middenpolder ligt zowel ten zuiden als noordelijk van de gerenoveerde Willem Dreeslaan  Ten zuiden van deze weg heeft men het vaker over de zeeheldenbuurt.