Kraaihoek Sportcentrum

K raaihoek Noord

Het gebied omsloten door de Veerweg, BK-weg, Kennedylaan en Lange Tiendweg.

De afgelopen jaren heeft er in dit gebied een geweldige verandering plaats gevonden. In 2015 is de nieuwbouw van sporthallen en zwembad nagenoeg afgerond. Projecten lopen in elkaar over. Ik plaats meerdere series onder de noemer Kraaihoek Noord

Hierbij de start en het einde van de bouw sportcentrum en veranderingen rond het hotel in beeld gebracht.